Platform Nedir?

PFP | Profesyonel Fotoğrafçılar Platformu

Platform, yaratıcı sektörler içinde çalışan profesyonel fotoğrafçılar, yardımcı fotoğrafçılar ve sanat fotoğrafçıları ile fotoğraf ve video endüstrisinde varolan bireylerden oluşan gönüllülük esasına göre işleyen bir üst kimliktir. Yaratıcı sektörlerde çalışan profesyonel ve yardımcı fotoğrafçılara, temsilcilere, fotoğraf öğretmenlerine, fotoğraf akademisyenleri ile eğitim görenlere, sektöre hukuksal destek sağlayan uzman hukukçulara, fotoğraf endüstrisi içinde çalışan tüm bireylere ve yeni başlayanlara açıktır ve katılım ücretsizdir.

Profesyonel fotoğrafçı, legal şekilde, yaşamını fotoğrafla kazanan bireydir ve temel ilkeyi de mesleki dayanışmadır. Profesyonel fotoğrafçılar, ve akan görüntüleri planlayan ve yaratan, görsel iletişim uzmanları bu platformun doğal katılımcılarıdır.

Başlangıçta haberleşme grubu olmayı hedefleyen bu oluşum, sonrasında katılımcıların önerisiyle platform kimliği kazanmıştır.  Platformun hukuki kimliği ya da mekanı yoktur ve fiziksel olarak bir şeyler sağlama iddiasında ve vaadinde değildir.

Platform, sektör profesyonellerini bir araya getirerek, birbirleriyle iletişim kurabilmeleri, bilgi alış verişi yapabilmeleri, gerektiğinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma içinde olabilmeleri için çaba harcamanın önemini vurgulayarak başka hiçbir yerde bulunmayan bir topluluk duygusu oluşturmaya çalışır. Reklam, moda, eğlence, yayıncılık, halkla ilişkiler, habercilik, foto muhabirliği, sosyal medya, sanat dünyası, röportaj vb. her türlü faaliyet alanlarında profesyonel faaliyetler yürüten fotoğraf ve video yaratıcıları için görsel temsil biçimlerinin tümünün; yaratıcılığın sonucu olduğuna ve ticari amaçlarla yapılmış olsa bile, sanatsal ve kültürel bir ifade ile iletişim yolu olduğuna inanır.

Meslek itibarını korumak ve yükseltmek üzere; platform paydaşları için mümkün olan en yüksek başarı seviyelerini teşvik eder. Bunun için platformda bulunan tüm sektör bireylerinin, birlikte öğrenme, diğerine yardımcı olma, meslektaşının hakları ve sektör çıkarlarıyla ilgili destekleyici bir yaklaşımın benimsenmesi beklenir.

Birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, öncelikle platform paydaşlarının sonra da ihtiyaç duyan her fotoğrafçının haklarını ve çıkarlarının hukuki zeminde savunulması için çaba gösterilmesini hedefler.

Temsiliyet ve sektörel gelişimin kaliteli insan kaynağı ile oluşacağının bilincindedir. Bu amaçla platform çatısında olan veya olmayan tüm fotoğrafçıları azami seviyede bilinçlendirerek; telif haklarının korunması, ticari becerilerinin gelişimi, sürdürülebilirliğin sağlanması, gelişmiş ülkelerdeki fotoğrafçıların da kullandığı lisanslama yönteminin ülkemizde yerleştirilmesi; reklamcılık sektörü başka olmak üzere, yaratıcı endüstriler içerisinde ilişki içinde olduğumuz tüm paydaşlar, şirketler ve müşterilerimizle iletişimin sağlıklı yürütülmesi temel amaçtır.

Özetle, ticari fotoğraf endüstrisinin gelişimi, pazar kapasitemizin geliştirilmesi, gerçekleşen ve gerçekleşecek tüm ticari ilişkilerin simbiyotik prensiplerle, ilişki içerisinde bulunulan her paydaşın, ortaya çıkarılan katma değerden, hak ettiği ölçüde ve adil şekilde faydalanmasını sağlamaktır.


Yeni başlayanların ve ihtiyaç duyan meslektaşlarımızın, daha yönetilebilir ve sorunsuz bir iş yaşamı sürdürebilmeleri için, “İş Süreci Rehberi”,  “Lisanslama Yöntemi”, “Müşteriler için Telif Hakları ve Lisanslamayı Anlamak” “Müşteriden İstenecek Temel Bilgiler Şablonu”, örnek sözleşmeler, teklif şablonları ve “Mülkiyet İzin Belgesi” evrakları hazırlanmış ve platform katılımcılarının kullanımına açılmıştır. 


Bu platformu oluşturan, devamı ve gelişmesi için çabalayan fotoğrafçılar vazife gereği değil, gönüllülük esası ile çalışmaktadırlar. Oluşumun gelişmesi için gerekli giderler (şimdilik web sitesi giderleri), platforma öncülük eden fotoğrafçılar tarafından gönüllülük ve imece usulü ile karşılanmaktadır. Katılımlarla birlikte, elde edilecek gönüllü bağışlarla, platformun gelişimi için harcanacaktır. 

İlgili Makaleler

Fotoğrafçı için Lisanslama Yöntemini Anlamak ve Kullanmak

Ismarlama bir iş talebi söz konusu olduğunda, fotoğrafçı müşteri ihtiyaçlarını ve isteklerini değerlendirirken dikkatli olmalı ve tam olarak anladığından emin olmalıdır. Çünkü oluşacak maliyet bu bilgilere bağlıdır. İlk görüşme sırasında veya tahmini teklifi vermeden önce, fotoğrafçılar lisansı adil bir şekilde fiyatlandırabilmek için müşteriye, gerçekte hangi mecraya, ne kadar sürede ve hangi bölgelerde ihtiyaç duyduğunu sorması gerekir